Re:chciwych nie brakuje, ostatecznie są wyżej opro

centowane