Ropa straci wartosc

Moze za pare lat gospodarka przestawi sie na wodor w takim stopniu ze ropa

przestanie byc potrzebna i stanie sie sorowcem do produkcji ubran, mebli, itp.