Rynke coś wymyśli. Państwo jako bocian.

Rynek na pewno coś wymyśli, bo okaże się nagle, że nie ma chętnych na kredyty

hipoteczne. Pojawią się promocje, zerowa marża, itd.

A z drugiej linii zaatakuje nasza kochana RP, jak okaże się za rok – dwa, że

ludzie nie chcą się mnożyć…bo nie mają gdzie i widmo bankructwa i

mniejszości polskiej w Polsce stanie się realnym problemem.