Rz: przedsiębiorczość wymaga zachęt

Niestety, dla większości przejście na swoje oznacza bycie

niewolnikiem finansującym kontrahentów i Państwo. A potem zostaje

mniej lub więcej długów.