Swoja waluta to przywilej

jak bardzo zyskowny to przywilej, to widać po USA, których głównym towarem

eksportowym jest… DOLAR, drukują go ile chcą a i tak cały świat go kupuje