to Raduś twierdził że ma jakieś obietnice

żadnych dokumentów nie przedstawił, choćby listu intencyjnego, a pogadać to

sobie mogli – z tego nie wypływaja żadne zobowiązania,