Trendy podatkowe w UE+Norwegia

Wystarczyło wpisać liczby po angielsku i lata:

europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/09/92&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en

Tak więc jeszcze przed obniżeniem podatków dla najlepiej zarabiających etatowców podatki w Polsce w 2007 były niskie. Stanowiły 34,8 % GDP – 10 miejsce najniższego udziału w GDP na 28 państw. Największy udział był w Danii, Szwecji i Belgii. Niski udział podatków w GDP został osiągnięty dzięki niskim podatkom kapitałowym (22,8 przy średniej unijnej 25,7 %) i niskiemu opodatkowaniu przedsiębiorstw – 19% przy średniej unijnej 23,5%. To akurat pochwalam, bo przedsiębiorstwa tych pieniędzy nie przeją, a mogłyby nie inwestować w Polsce. Natomiast zarówno podatki od pracy (35% w tym składki), i od konsumpcji (21,4 % cokolwiek to jest) były średnioeorpejskie.

Polska była na 2 miejscu, po Bułgarii, w wielkości podatków od energii, w tym paliw-stanowiły 6,9 % całości wpływów podatkowych przy średniej unijnej 4,5 %.