Trzeba będzie jak kiedyś mieć najpierw oszczędnośc

a nie wszystko totalnie na kredyt na poczet przyszłych dochodów…

Nie róbmy bałaganu! Zawsze trzeba walczyć o precyzję i merytoryczne wypowiedzi!