Uff !!! Ale zaszczyt !!!

Zastanawiam sie dlaczego do tej pory nie założono ‚globalnej inicjatywy

wody sodowej’? Dlaczego nie ma ‚globalnej inicjatywy pozyskiwania energii

z ferm hodowlanych’ ??? Globalna inicjatywa ‚odśmierdzania skunksów’ to

już istnieje ?

Jak bardzo Polakom potrzeba pochwał i wyróżnień !!!! Po

takim ‚pogłaskaniu’ zrobią dla Amerykańców wszystko. Nawet z ‚gołymi

rękami’ na Moskwę !!!
…Pawiem Narodów byłaś i Papugą!!!…

Zawsze aktualne!