Uprościć system podatkowy a wtedy

cały aparat będzie tańszy, firmy będą się rozwijały !!!