Ustawa o utylizacji azbestu faworyzuje jedną firmę

Jeśli składowanie jest trzy razy tańsze to co się gościu martwisz?

Kto zdecyduje się na utylizację droższą metodą?