wywłoki

Co k…. rczę nie zdążymy … My nie zdążymy? Ja cię, jakie wywłoki są tutaj

Malk0netenci, pisymiści… Pewnie sami śmiecą, ich psy robią kupy wszędzie i

tylko oni są ostoją polskości…

A ten Migdalski….